5-produkter

Slogans_ver2.jpg

Startsida Om oss Fettåtervinning Kvalitet Miljö ISCC Nyheter Kontakt Länkar
Från avfall till råvara Uppsamlingskärl

Sök

Ladda ner och läs mer

Ladda ner och läs mer om fettåtervinning i vår

företagsinformation.

 

foretagsinformation-lutad

 

Informationen är i pdf-format och förutsätter att ni har Adobe Reader installerat på er dator. Om inte finns programmet att ladda ner gratis här.

 

Hämta Adobe Reader

Fettåtervinning - vad är det?

Precis som ordet antyder innebär fettåtervinning just återvinning av fett. Med fett avses i detta fall använda matfetter och frityroljor härrörande från stekning, fritering och grillning vid verksamheter såsom restauranger, gatukök, butiker och livsmedels-industrier. När fetterna och oljorna tjänat ut inom ovannämnda verksamheter kvar-står de som en restprodukt som avfallsproducenten måste göra sig av med. Men bara för att något inte längre är användbart i ett sammanhang behöver inte betyda att det är värdelöst. Om fettet samlas upp i separata behållare kan det med fördel återvinnas och användas som en viktig råvara vid tillverkning av nya produkter inom kem-teknisk industri. Läs mer om vad återvunnet fett används till >>

 

Vi placerar ut ett eller flera lämpliga kärl, allt beroende på kundens behov och utrymme. Det mest vanligt förekommande bland restauranger, gatukök och butiker är ett 200-literskärl av plåt (fat), men även ett mindre kärl med 60 liters volym (burk) används om särskilda skäl föreligger. Båda storlekarna är försedda med stora, öppningsbara lock för att underlätta ifyllandet såväl som urtömmandet. Hos lite större leverantörer av spillfett, företrädesvis charkuterier och mindre livsmedels-industrier används vanligen 600 och 1.000 liters IBC-behållare. För större livsmedels-industrier skräddarsyr vi en lösning efter behov, antingen med en stationär cistern eller med en mobil tankcontainer. Läs mer om våra olika uppsamlingskärl >>

 

Kundens uppgift är att hälla de begagnade, överblivna matfetterna och frityroljorna i uppsamlingskärlen. I normala fall behöver inte våra kunder kontakta oss för att få hämtningarna utförda. Under våra periodiska hämtningsturer kontrollerar vi och byter ut de kärl som behövs. Alla våra uppsamlingsfordon är miljöklassade och möter kraven för att få trafikera samtliga av landets miljözoner (Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund). Det uppsamlade spillfettet transporteras sedan till vår reningsanläggning strax utanför Norrköping.

 

 

 

Visste du att?

Återanvändning av begagnade matfetter i organiserad form har förekommit

sedan andra världskriget, från början som en framtvingad nödvändighet till

följd av bristande råvarutillgång vid tillverkning av tvål och såpa. Numera

används de även vid framställning av långlivade och i många fall mycket högpresterande produkter och är kanske ett av de bästa och äldsta exemplen

på hur naturens resurser kan tillvaratas på ett effektivt sätt.