5-produkter

Slogans_ver2.jpg

Startsida Om oss Fettåtervinning Kvalitet Miljö ISCC Nyheter Kontakt Länkar
Miljöpolicy

Sök

Ladda ner och läs mer

Ladda ner och läs mer om fettåtervinning i vår

företagsinformation.

 

foretagsinformation-lutad

 

Informationen är i pdf-format och förutsätter att ni har Adobe Reader installerat på er dator. Om inte finns programmet att ladda ner gratis här.

 

Hämta Adobe Reader

Miljö

Vi hjälper våra kunder med ett miljöriktigt omhändertagande av deras fettavfall och är på så vis en viktig del av många verksamheters miljöarbete. Samtidigt arbetar vi för att hela tiden minska vår egen negativa miljöpåverkan under ledstjärnan "ständig förbättring".

 

Årligen identifieras och utvärderas verksamhetens miljöaspekter. Utifrån de aspekter som anses kunna medföra betydande miljöpåverkan formuleras miljömål, både övergripande (generella) och detaljerade (mätbara mål).

 

Svensk Fettåtervinnings övergripande miljömål

§ Hållbar energianvändning

Delmål 1: Minska den fossila energianvändningen

Delmål 2: Ökad användning av förnybara energikällor

Delmål 3: Minskade utsläpp till luft

§ Miljöanpassade transporter

Delmål 1: Minska den fossila fordonsbränsleförbrukningen

Delmål 2: Ökad användning av fossilfria drivmedel

Delmål 3: Minskade utsläpp till luft

§ Välvårdad omgivning kring verksamheten/anläggningen