5-produkter

Slogans_ver2.jpg

Startsida Om oss Fettåtervinning Kvalitet Miljö ISCC Nyheter Kontakt Länkar
Miljöpolicy

Sök

Ladda ner och läs mer

Ladda ner och läs mer om fettåtervinning i vår

företagsinformation.

 

foretagsinformation-lutad

 

Informationen är i pdf-format och förutsätter att ni har Adobe Reader installerat på er dator. Om inte finns programmet att ladda ner gratis här.

 

Hämta Adobe Reader

Vår miljöpolicy

Förbättrandet av vår verksamhet ur miljösynpunkt utgår från miljöpolicyn som lyder:

  • Vi på Svensk Fettåtervinning AB ska i den dagliga verksamheten minska vår negativa påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
  • Med utgångspunkt att minst möta krav i miljölagstiftning och från myndigheter ska vi arbeta för en ständig förbättring av verksamheten och förebygga föroreningar.
  • Varje anställd ska medverka i miljöarbetet och ha kompetens, ansvar och befogenhet att ständigt minska vår miljöpåverkan.
  • Kretsloppstänkande är en ledstjärna för vår verksamhet, både inom företaget och gentemot våra kunder och leverantörer.
  • Vi strävar mot att bli ledande inom vårt yrkesområde vad beträffar miljöhänsyn och miljöledning.

Ladda ner


pdf  Miljöpolicy (pdf - 202 kB)

 

 

Närliggande information


pdf  Kvalitetspolicy (pdf - 204 kB)