5-produkter

Slogans_ver2.jpg

Startsida Om oss Fettåtervinning Kvalitet Miljö ISCC Nyheter Kontakt Länkar

Sök

Ladda ner och läs mer

Ladda ner och läs mer om fettåtervinning i vår

företagsinformation.

 

foretagsinformation-lutad

 

Informationen är i pdf-format och förutsätter att ni har Adobe Reader installerat på er dator. Om inte finns programmet att ladda ner gratis här.

 

Hämta Adobe Reader

Senaste nytt

Kasubi Friends

4 maj 2021 - Ny lastbil som uppfyller Euro 6

I början av maj tog vi vår nya Scania-lastbil i trafik. Den uppfyller utsläppskraven för Euro 6 och innebär att utsläppen i samband med insamlingen av använda frityroljor och matfetter minskar betydligt. Den är dessutom anpassad för att köra på antingen RME 100 eller HVO 100.

Lastbilen kommer bl.a. användas för insamling i miljözonerna i Göteborg, Malmö, Lund, Mölndal och Uppsala.

Nyförvärvet innebär nu att samtliga våra lastbilar uppfyller Euro 6.

Kasubi Friends

31 maj 2016 - Ny lastbil som uppfyller Euro 6

I slutet av maj tog vi vår nya Scania-lastbil i trafik. Den uppfyller utsläppskraven för Euro 6 och innebär att utsläppen i samband med insamlingen av använda frityroljor och matfetter minskar betydligt.  

Lastbilen kommer bl.a. användas för insamling i miljözonen i Stockholm och för insamling runt om i Mälardalen.

Kasubi Friends

22 juli 2015 - Stöd till Kasubi Friends

Vi har, som en del av vårt hållbarhetsarbete, valt att donera ett bidrag till Kasubi Friends.

Kasubi Friends är en ideell förening som grundades 2011 och som byggt och driver en skola för 350 fattiga och föräldralösa barn i slumområdet Kasubi i Kampala, Uganda. Vårt bidrag ska nu användas till mat och undervisningsmaterial till barnen i skolan.  Kasubi Friends ​>>

27 mars 2014 - ISCC-certifiering

I slutet av mars tilldelades vi efter en lyckad certifiering vårt första ISCC-certifikat. ISCC-certifiering är ett tillförlitligt bevis för efterlevnad av EU:s direktiv om förnybar energi (EU Renewable Energy Directive), en hållbar produktion av biodrivmedel samt minskade utsläpp av växthusgaser.

ISCC-certifikat >>

Scania 2011, Euro 5 (miljöklass 2008)

29 april 2011 - Ny lastbil, lägre utsläpp

I slutet av april tog vi vår nya Scania-lastbil i trafik. Den uppfyller utsläppskraven för Euro 5 (miljöklass 2008) och innebär att utsläppen i samband med insamlingen av använda frityroljor och matfetter minskar betydligt.  

Lastbilen kommer bl.a. användas för insamling i miljözonerna i Malmö, Göteborg, och Lund.

 

Foto: CMMK.

15 december 2010 - Förlängd färddispens i Gamla stan

Svensk Fettåtervinning har sökt och beviljats dispens för att kunna fortsätta omhändertagandet av begagnade frityroljor och matfetter i Gamla stan i Stockholm även under 2011.

Lastbilen som används i Gamla stan har försetts med ett CRT-partikelfilter från Eminox, vilket reducerar de skadliga utsläppen av partiklar (sot och aska) samt kolväten med 80 - 95%.

 

Foto: Dräger.

22 november 2010 - Dräger Alkolås, för ökad trafiksäkerhet

I november har vi försett vårt första insamlingsfordon med ett alkolås från Dräger för att visa våra uppdragsgivare och medtrafikanter att vi tar ett aktivt ansvar för ökad trafiksäkerhet.

Dräger är marknadsledande i världen vad gäller att spåra och analysera alkohol i utandningsluft. Polisen använder Dräger alkotestare sedan mer än 50 år.

Läs mer om Dräger Alkolås»

 

Äldre nyheter

7 december 2009 - Förlängd dispens i Gamla stan

Svensk Fettåtervinning har sökt och beviljats dispens för att kunna fortsätta omhändertagandet av begagnade frityroljor och matfetter i Gamla stan även under 2010.

5 maj 2009 - ISO-revision, kvalitet och miljö

Endast fem anmärkningar på ledningsystemet för kvalitet och miljö visar att arbetet fortsätter i rätt riktning.

30 januari 2009 - Riksdagsledamot Karin Granbom Ellison (fp) på besök

Fredagen den 30 januari gästades vi av Karin Granbom Ellison, riksdagsledamot från Östergötland (fp). Under en trevlig och givande eftermiddag diskuterades återvinning i allmänhet och fettåtervinning i synnerhet.

9 december 2008 - Förlängd dispens i Gamla stan

Svensk Fettåtervinning har sökt och beviljats dispens för att kunna fortsätta omhändertagandet av begagnade frityroljor och matfetter i Gamla stan även under 2009.

15 november 2008 - Verksamhetsjubileum 50/30 år

Den 15 november firade vi att det nu är 50 år sedan Tage Landqvist (verksamhetens grundare) började samla in och återvinna fett. Dessutom är det 30 år sedan hans söner, Thomas och Christer, tog över företaget.

 

18 juni 2008 - ISO-revision, kvalitet och miljö

Endast en anmärkning på ledningsystemet för miljö visar att miljöarbetet fortsätter i rätt riktning. Kvalitetsledningssystemet fick visserligen några fler (5 st) men de var av mindre betydande karaktär. Inför årets revision hade ledningssystemet lagts ut i digital form på företagets nätverk (tidigare i pärm) och fick omdömet "ett modernt och snyggt upplägg" av revisorn.

 

10 december 2007 - Nytt tillstånd för utökad fettåtervinning

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen beviljade den 10 december Svensk Fettåtervinning tillstånd till utökad fettåtervinning vid anläggningen i Luddingsbo. Det nya tillståndet innebär en maximal produktion av 4.000 ton renade oljor och fetter per år, vilket är en fördubbling mot tidigare tillstånd. Trots detta beräknas miljöbelastningen inte öka nämnvärt. Det har möjliggjorts genom en omfattande uppgradering av reningsanläggningen och en rad energibesparingsåtgärder.

 

4 december 2007 - Fortsatt dispens i Gamla stan

Svensk Fettåtervinning har sökt och beviljats dispens för att kunna fortsätta omhändertagandet av begagnade frityroljor och matfetter i Gamla stan även under 2008.

 

28 juni 2007 - ISO-revision, kvalitet och miljö

Årets kvalitets- och miljörevision resulterade i endast 3 anmärkningar sammanlagt, vilket tyder på att ledningssystemen fungerar tillfredställande. Det innebär även att revisionstillfällena även fortsättningsvis genomförs med 1-årsintervall.

 

2 januari 2007 - Nya smältkammaren i drift

Det nya året inleddes med invigning av den nya, utökade smältkammaren. Utbyggnaden har varit den största enskilda insatsen för att öka anläggningens reningskapacitet, för vilket tillstånd har sökts under året. Numera ryms nästintill dubbelt så många fat som tidigare

18 december 2006 - Förlängd färdtid inom miljözon

Under november månad har en av företagets insamlingsfordon försetts med ett CRT-partikelfilter från Eminox, vilket reducerar de skadliga utsläppen av partiklar (sot och aska) samt kolväten med 80 - 95%. Denna lastbil används nästan uteslutande för insamling i stadsmiljö, företrädesvis Stockholm med kranskommuner, vilket innebär att åtgärden gör extra stor nytta. Föutom den minskade miljöbelastningen medför investeringen även en förlängning av den tid fordonet är godkänt för färd inom miljözonerna, från 8 till 12 år.

  

20 september 2006 - Norrköpings Fettåtervinning blir Svensk Fettåtervinning 

Den 20 september 2006 bytte vi namn från AB Norrköpings Fettåtervinning till Svensk Fettåtervinning AB. Anledningen till detta är att vi vill tydliggöra att vi är ett rikstäckande företag och inte ett lokalt Norrköpings-företag.

Läs mer >>

 

3 juli 2006 - Ny lastbil

I juni levererades vår nya lastbil, en Volvo FM9 med det automatiska växlings-systemet I-shift. Fordonet ska i första hand användas för insamling i Storstockholms-regionen och vid beställningen har en noggrann avvägning gjorts för att optimera framkomlighet och manövrerbarhet, utan att ge avkall på lastförmågan. Den nya lastbilen är 6 cm kortare, 5 cm lägre och har en 10 cm kortare hjulbas än sin föregångare.