5-produkter

Slogans_ver2.jpg

Startsida Om oss Fettåtervinning Kvalitet Miljö ISCC Nyheter Kontakt Länkar
Affärsidé Vision

Sök

Ladda ner och läs mer

Ladda ner och läs mer om fettåtervinning i vår

företagsinformation.

 

foretagsinformation-lutad

 

Informationen är i pdf-format och förutsätter att ni har Adobe Reader installerat på er dator. Om inte finns programmet att ladda ner gratis här.

 

Hämta Adobe Reader

Om oss

Svensk Fettåtervinning AB  (tidigare Norrköpings Fettåtervinning) samlar in och återvinner använda matfetter och frityroljor (spillfett) från restauranger, gatukök, hamburgerbarer, butiker, livsmedelsindustrier m.m. Från det att vi tidigare arbetat med animaliskt avfallsfett i första hand, har inriktningen sedan slutet av 1970-talet koncentrerats till att omfatta uppsamling och rening av begagnade vegetabiliska matfetter och frityroljor. Verksamheten sysselsätter idag nio personer.

 

Vi ombesörjer uppsamling i egen regi i hela Götaland, Svealand samt södra delen av Norrland (upp till Östersund). Utanför detta upptagningsområde samarbetar vi med andra transportörer, företrädesvis DB Schenker.

 

Vi är medlem i branschorganisationen Återvinningsindustrierna. Att anlita en medlem i Återvinningsindustrierna är en kvalitetsgaranti för dig som kund eftersom alla medlemmar förbundit sig att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktig hållbar.

ISCC-certifiering

Insamlingen som Svensk Fettåtervinning bedriver omfattas av ett frivilligt certifieringssystem kallat ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), något som i princip alla mottagare av våra återvunna produkter kräver numera. ISCC-certifiering är ett tillförlitligt bevis för efterlevnad av EU:s direktiv om förnybar energi (EU Renewable Energy Directive), en hållbar produktion av biodrivmedel samt minskade utsläpp av växthuser. En grundläggande del är spårbarhet genom hela produktionskedjan ända ner till biomassans ursprungsplats och när det gäller avfall och restprodukter (i detta fall använd frityrolja) räknas verksamheten där avfallet uppstod som ursprungsplats (till skillnad från nyproducerad/färsk olja som ska spåras ända tillbaka till den mark där den en gång odlades). Genom att avfallsproducenten fyller i en självdeklaration kan avfallet ursprung, innehåll och uppkomst spåras. Ni kan läsa mer om ISCC och vad det innebär på www.iscc-system.org. Vidare kan det vara intressant att känna till att biodiesel tillverkad av använda matlagningsoljor minskar växthusgasutsläppen med 83%, jämfört med fossil diesel (enligt fastställt normalvärde för växthusgasminskning i bilaga 5 till förnybarhetsdirektivet).

ISCC_Logo_cmyk.jpg